Neem contact met ons op!

Hans Kremers:
06 235 23 631
Mark van der Velde:
06 571 88 483
Verwijst u iemand door? Bekijk hier meer info


Algemeen

AHRA is er voor jongeren en jongvolwassenen uit Amersfoort en omgeving vanaf 18 jaar die problemen ervaren op meerdere leefgebieden en hiervoor ondersteuning willen. Ondersteuning die intensiever is dan dat bijvoorbeeld het wijkteam zelf kan oppakken.

Ambulante begeleiding

AHRA biedt ambulante begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen. Deze begeleiding is ambulant, kan dus overal ingezet worden en kan op maat geboden worden. Op maat betekent dat we samen met wijkteam en jongere gaan kijken wat er nodig is en hoeveel tijd we denken voor de vraag (of vragen) nodig te hebben. Samen maken we dan een plan wat precies aansluit op de vragen en wensen van de jongere. Begeleiding kan bestaan uit praten, samen naar afspraken gaan (denk aan afspraken op school, afspraken met een therapeut, afspraken bij Sociale dienst, enz.), Samen activiteiten ondernemen (denk aan sporten, koken, enz.), Samen aan de slag gaan met financiën of bijvoorbeeld een plan maken voor het aangaan van problemen die jongeren tegenkomen. De afspraken kunnen overdag maar kan in overleg met de begeleider in de avonduren.  

We proberen zoveel mogelijk het pad en het tempo te volgen van de jongere zelf. Ook als keuzes niet meteen de verstandigste zijn kunnen we daarin mee gaan…. (al hebben wij natuurlijk ook onze grenzen) Iedereen heeft namelijk ook recht op zijn of haar eigen leerproces en dus ook op het maken van zijn of haar eigen fouten. Natuurlijk geven we wel onze mening maar deze is niet leidend. Eigen verantwoordelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel. 

Ambulante begeleiding in combinatie met wonen

Als het voor een jongere niet meer lukt om thuis te wonen, om wat voor reden dan ook, kan er bij AHRA ook aangemeld worden voor een traject in combinatie met een woonruimte. 

De begeleiding

Een traject met wonen kan alleen in combinatie met intensieve begeleiding. Intensieve begeleiding betekent dat er wordt gestart met 4 contactmomenten in de week. Hoe deze momenten ingevuld worden bedenken jongeren samen met de begeleiding. Er wordt aan een jongere 1 of maximaal 2 begeleiders gekoppeld die samen met de jongere een begeleidingsplan maken. Dit gebeurt na een kennismakingsperiode van ongeveer 6 weken. Het maken van een plan houdt in dat er samen wordt gekeken naar welke vragen er zijn vanuit de jongere, waar de jongere ondersteuning bij zou willen ontvangen en op welke manier hij of zij dat uit zouden willen voeren. Dit kan er hetzelfde uitzien zoals hierboven bij ambulante begeleiding beschreven. Een plan is op maat en de jongeren zijn hierin leidend. 

De kamers

AHRA huurt deze woonruimtes van verhuurders en van woningstichtingen. Woonruimte is in de meeste gevallen een kamer waarbij een douche, toilet en keuken gedeeld wordt. Een soort studentikoze setting. Jongeren moeten dus kunnen samen leven met andere jongeren die al dan niet begeleiding ontvangen van AHRA. Een jongere betaald een aanzienlijke bijdrage aan AHRA voor de huur. Wat betreft het onderhoud van de kamers blijven de pandeigenaren verantwoordelijk. AHRA bemiddeld hier echter wel in. 

Activiteiten

AHRA heeft veel creatieve mensen in dienst met elk hun eigen talent. De talenten van deze medewerkers zetten wij als AHRA graag in. Zo is er een medewerker die graag muziek maakt en dit ook wil inzetten voor en met onze jongeren, er zijn sportieve medewerkers die graag willen sporten met jongeren, we hebben een medewerker met een financieel talent die graag tijd vrij maakt om met een aantal jongeren te gaan zitten om te kijken naar je financiële situatie…. Zo zijn er mogelijkheden om ook in groepsverband wat op te pakken. Helaas heeft corona wat roet in het eten gegooid wat betreft de activiteiten en worden ze nu niet standaard aangeboden. We hopen hier weer wat nieuw leven in te blazen zodra het weer kan. 

Noodbedden

JIT (Jeugd Interventie Team) en AHRA hebben de handen in 1 geslagen aangaande een noodvoorziening voor kwetsbare jongeren en jongvolwassenen die per direct maatschappelijke opvang nodig hebben. AHRA heeft 5 kamers beschikbaar gesteld waar jongeren en jongvolwassenen vanaf 18 jaar uit Amersfoort en omgeving terecht kunnen die te kwetsbaar zijn voor de reguliere maatschappelijke opvang en dringend onderdak nodig hebben. 

Het betreffen kleine kamers op een grotere locatie net buiten de stad waarbij douche en keuken gedeeld worden. Alhoewel de voorzieningen erg basic zijn gaat het wel om een eigen kamer wat in sommige situaties broodnodig is. Er is geen 24 uurs begeleiding aanwezig en het betreft plekken voor kortdurende periode. 

Aanmelding gaat via het JIT. Beide partijen (Zowel AHRA als het JIT) dienen betrokken te zijn voor plaatsing mogelijk is. Dit om een goede inschatting te kunnen maken van de plaatsbaarheid en mogelijkheid tot opschaling. Deze noodplekken zijn beschikbaar voor een periode van 6 weken met een maximale verlenging van nogmaals 6 weken. 

Interesse? We vertellen graag meer over de procedure, bekostiging en werkwijze.

U kunt contact opnemen met de bereikbaarheid telefoon van het JIT voor aanmelding: 06-25014786 Of voor meer informatie met Jasper Beukers, AHRA: 06-33684372.

Maatwerk

AHRA denkt graag mee in casuïstiek. Het leveren van maatwerk zit in het DNA van AHRA. Even bellen om te sparren, meedenken in onorthodoxe oplossingen, van problemen uitdagingen maken en daar waar mogelijk en nodig ADHOC handelen. Wel met als achterliggende gedachten dat het werk wat geleverd wordt passend moet zijn, werkbaar en met kans van slagen. We zijn daarnaast vooral gericht op samenwerking in de keten en kunnen ook buiten de eigen organisatiegrenzen denken. Vragen? Bel!