Neem contact met ons op!

Froukje Visser:
06 571 88 483
Jessica Creijghton:
06 454 56 359
Hans Kremers:
06 235 23 631
Verwijst u iemand door? Bekijk hier meer info


Aanmelding voor een kennismakingsgesprek kan telefonisch of via de mail. Tijdens kantooruren kan contact worden opgenomen. Indien wenselijk kan eerst een oriënterend gesprek plaatsvinden om af te stemmen of de jongere bij AHRA op de goede plek is, die afstemming kan ook telefonisch.

Froukje Visser: 06-57188483 Jessica Creijghton: 06-45456359

Neem ivm verlof in de periode van 26-7-2021 tot/met 13-8-2021 contact op met of Hans Kremers: 06-23523631

Voor het kennismakingsgesprek sturen we een aanmeldformulier op die door de jongere met de aanmelder kan worden ingevuld.

Na het kennismakingsgesprek maakt AHRA de afweging of de jongere geschikt is voor begeleiding bij AHRA. De jongere denkt na of hij/zij gebruik wil maken van het hulpverleningsaanbod. Als besloten wordt dat begeleiding van AHRA gewenst is, dan zorgt AHRA voor een kamer. Uiteraard nadat duidelijk is dat een beschikking of indicatie afgegeven wordt.

AHRA kent een aantal uitsluitingsgronden:

  • Wij bieden geen zorg aan jongeren met een verplegingsvraag.
  • AHRA biedt geen crisisopvang.
  • Jongeren met agressieproblemen en/of extreme verslavingsproblematiek vallen buiten de doelgroep van AHRA.
  • Jongeren met ernstige psychiatrische problematiek waarbij behandeling voorliggend is worden niet aangenomen bij AHRA.
  • Jongeren met ghb verslaving kunnen niet terecht bij AHRA.
  • Jongeren die actief zijn in de criminaliteit kunnen niet terecht bij AHRA.