Neem contact met ons op!

Jessica Creijghton:
06 454 56 359
Hans Kremers:
06 235 23 631
Verwijst u iemand door? Bekijk hier meer info


Aanmelding voor een kennismakingsgesprek kan telefonisch of via de mail. Tijdens kantooruren kan contact worden opgenomen met een van onze gedragsdeskundigen of met de directie. Indien wenselijk kan eerst een oriënterend gesprek plaatsvinden om af te stemmen of de jongere bij AHRA op de goede plek is, die afstemming kan ook telefonisch.

Fardau Verdonk: 06 57188483 Marije Sleurink: 0633684372  of Jessica Creijghton: 0645456359

Voor het kennismakingsgesprek sturen we een vragenformulier op die door de jongere met de aanmelder kan worden ingevuld.

Na het kennismakingsgesprek maakt AHRA de afweging of de jongere geschikt is voor begeleiding bij AHRA. De jongere denkt na of hij/zij gebruik wil maken van het hulpverleningsaanbod. Als besloten wordt dat begeleiding van AHRA gewenst is, dan zorgt AHRA voor een kamer. Uiteraard nadat duidelijk is dat een beschikking of indicatie afgegeven wordt.

AHRA kent een aantal uitsluitingsgronden:

  • Wij bieden geen zorg aan jongeren met een verplegingsvraag.
  • AHRA biedt geen crisisopvang.
  • Jongeren met agressieproblemen en/of extreme verslavingsproblematiek vallen buiten de doelgroep van AHRA.
  • Jongeren met ernstige psychiatrische problematiek waarbij behandeling voorliggend is worden niet aangenomen bij AHRA.
  • Jongeren met ghb verslaving kunnen niet terecht bij AHRA.
  • Jongeren die actief zijn in de criminaliteit kunnen niet terecht bij AHRA.