Neem contact met ons op!

Froukje Visser:
06 571 88 483
Jessica Creijghton:
06 454 56 359
Hans Kremers:
06 235 23 631
Verwijst u iemand door? Bekijk hier meer info


Aanmelding Ambulante begeleiding

Aanmelding voor een kennismakingsgesprek kan telefonisch of via de mail. Tijdens kantooruren kan contact worden opgenomen. Indien wenselijk kan eerst een oriƫnterend gesprek plaatsvinden om af te stemmen of de jongere bij AHRA op de goede plek is, die afstemming kan ook telefonisch.

Froukje Visser (Intake Coƶrdinator): 06-57188483
Jessica Creijghton: 06-45456359

Voor het kennismakingsgesprek sturen we een aanmeldformulier op die door de jongere (eventueel met de aanmelder) kan worden ingevuld. Het is belangrijk dat het wijkteam/buurtteam op de hoogte is van de aanmelding.

De jongere denkt na of hij/zij gebruik wil maken van het hulpverleningsaanbod. Als besloten wordt dat begeleiding van AHRA gewenst is, dan zorgt AHRA indien nodig voor een kamer. Uiteraard nadat duidelijk is dat een beschikking of indicatie afgegeven wordt.

Je kan bij AHRA ambulante begeleid worden, zonder wonen en met wonen. AHRA probeert zo zorgvuldig mogelijk een goede match te maken tussen de ambulante begeleider en de jongere. En indien de jongere bij ons komt wonen ook met de huisgenoten. Er zijn woningen met alleen dames, alleen heren en gemengd.

AHRA kent een aantal uitsluitingsgronden:

  • Wij bieden geen zorg aan jongeren met een verplegingsvraag.
  • AHRA biedt geen crisisopvang.
  • Jongeren met agressieproblemen en/of extreme middelengebruik vallen buiten de doelgroep van AHRA.
  • Jongeren met ernstige psychiatrische problematiek waarbij behandeling voorliggend is worden niet aangenomen bij AHRA.
  • Jongeren met ghb verslaving kunnen niet terecht bij AHRA.
  • Jongeren die actief zijn in de criminaliteit kunnen niet terecht bij AHRA.

Noodbedden

JIT en AHRA hebben de handen in 1 geslagen aangaande een noodvoorziening voor
kwetsbare jongeren en jongvolwassenen. AHRA heeft 5 kamers beschikbaar gesteld waar
jongeren en jongvolwassenen vanaf 18 jaar uit Amersfoort en omgeving terecht kunnen die
te kwetsbaar zijn voor de reguliere maatschappelijke opvang.

Dit betreffen kleine kamers op een grotere locatie net buiten de stad waarbij Douche en
keuken gedeeld worden. Alhoewel de voorzieningen erg basic zijn gaat het wel om een
eigen kamer wat in sommige situaties broodnodig is. Er is geen 24 uurs begeleiding
aanwezig of standaard begeleiding in het pand.

Aanmelding gaat via het JIT. Beide partijen (Zowel AHRA als het JIT) dienen betrokken te zijn
voor plaatsing mogelijk is. Dit om een goede inschatting te kunnen maken van de
plaatsbaarheid en mogelijkheid tot opschaling. Deze noodplekken zijn beschikbaar voor een
periode van 6 weken met een maximale verlenging van nogmaals 6 weken. Plaatsing kan
pas gedaan worden na toezegging van bekostiging.

Interesse? We vertellen graag meer wat betreft de procedure, bekostiging en werkwijze.
U kunt contact opnemen met de bereikbaarheid telefoon van het JIT voor aanmelding:
06-25014786 Of voor meer informatie met Froukje Visser: 06-57188483 (Ma,Di en Do) of
Jasper Beukers 06-33684372 (Wo en Vrij)