Neem contact met ons op!

Hans Kremers:
06 235 23 631
Mark van der Velde:
06 571 88 483
Verwijst u iemand door? Bekijk hier meer info

Onze missie/visie

Het bieden van begeleiding en ondersteuning bij het zo zelfstandig mogelijk functioneren van jongeren met psychiatrische en/of psychosociale problematiek al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking.

Ieder mens streeft naar succes en wil iets bereiken. Succesvol betekent dat je de regie over je leven terugwint en vasthoudt, betekenisvolle relaties kunt aangaan en een bevredigend sociaal leven kunt leiden.  Deze jongeren verdienen een kans door op locatie een intensief traject te volgen. Perspectief bieden, positieve benadering en oplossingsgericht werken zijn kenmerkend voor ons aanbod. Niet opgeven maar elke dag weer een nieuwe kans. Veel risicojongeren hebben weinig goede voorbeelden in hun omgeving. Zij hebben baat bij een positief rolmodel. Een persoonlijke begeleider die er voor hen is om hun talenten te ontwikkelen en de negatieve spiraal te doorbreken.

In onze werkwijze staat centraal deze jongeren te begeleiden en perspectief te bieden vanuit echt contact. Laagdrempelig, outreachend werken met ervaren begeleiders die betrokken zijn en dit werk met hart en ziel doen. Het uiteindelijke doel is deze jongeren een plek te geven in de maatschappij. Dit kan zijn in de schoolbanken, gaan werken of een leer-werktraject volgen.

Ervaring leert dat hulpverlening aan deze groep jongeren een mix nodig heeft van regelwerk en hulp op psychosociaal gebied. Hulp kan slagen als er sprake is van contact tussen begeleider en jongere. Daarom is het nodig de hulp zoveel mogelijk door eenzelfde persoon te laten plaatsvinden op een plek waar de jongere die graag wil ontvangen. De begeleider is present wanneer de jongere of het netwerk daarom vraagt en neemt een positie in naast de jongere en zijn netwerk om samen op zoek te gaan naar oplossingen.

Frequentie en duur van een traject kunnen verschillen. Dit is afhankelijk van de zwaarte van de problematiek. Uit ervaring weten we dat bij deze doelgroep veel jongeren licht verstandelijk beperkt zijn, psychiatrische problemen hebben en er vaak sprake is van middelengebruik. In eerste instantie is het belangrijk bij deze groep jongeren om actief aan de slag te gaan. Door te doen in plaats van alleen praten. Door te doen komt er beweging.

We willen dat deze jongeren uiteindelijk een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Onze begeleiding richt zich daarom met name op het zelfstandig wonen en het leven structuur geven. Dat kan via woningen van AHRA of vanuit de eigen woonruimte van de jongere.