Neem contact met ons op!

Hans Kremers:
06 235 23 631
Jessica Creijghton:
06 454 56 359
Mark van der Velde:
06 571 88 483
Verwijst u iemand door? Bekijk hier meer info


Hans Kremers
Directeur

Jongeren de kans geven om een zo normaal mogelijk bestaan op te bouwen, dat is mijn drijfveer. Naast de jongere staan en samen met hem of haar een perspectief vormen en met vertrouwen daaraan werken, doen wat nodig is zonder belemmeringen. Dat is ook de motivatie achter AHRA voor mij.

Ik ben sinds 1983 werkzaam geweest in verschillende functies, maar altijd met de doelgroep jongeren, binnen het welzijnswerk als jongerenwerker en binnen de jeugdhulpverlening als leidinggevende en begeleider. Steeds met de doelgroep van kansarme jongeren. Het blijkt elke dag een goede keuze.

Heb je een vraag? Stuur me dan een mailtje